Μήνυμα της ΝΕ ΠΑΣΟΚ Χίου για την 40η Επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου