Περί ήθους και πολιτικής ηθικής - Η μη κατάφαση στις εντολές μιας ανήθικης εξουσίας αποτελεί ηθική πράξη