Ζητούν εθελοντές για την ομαλή διεξαγωγή του ρουκετοπόλεμου