Υποτονική η κίνηση παρά τις γενναίες εκπτώσεις και προσφορές