Υπογραφή Συμβάσεων για 3 έργα στη Χίο: 1ο τμήμα Περιφερειακού - Aντιπλημμυρικό Παρθένη - Nεοκλασικό Απλωταριάς