Υπέρ παθολογικής η εκποίηση, απαντά ο Διευθυντής του Νοσοκομείου