Βρωμοκοπάει ο τόπος! Ξεκίνησε επιτέλους το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων από το Δήμο