ΒΙΝΤΕΟ: Πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης