Ύψωση γαλάζιας σημαίας στην παραλία της Αγίας Φωτεινής