Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για επίδομα ανεργίας στους εποχιακά εργαζόμενους