«Τρικλοποδιά Δήμου Χίου σε Επιμελητήριο και εμπόρους»