30.000 αντίτυπα Τουριστικού Οδηγού Χίου στα τουρκικά