Τμηματική απαγόρευση κυκλοφορίας, λόγω διαγραμμίσεων στο λιμάνι