Την Πέμπτη στο Ε.Κ. Χίου δικτύωση της εθελοντικής προσφοράς