Την Μ. Πέμπτη ο διαγωνισμός για το έργο «Συντήρηση οδικού δικτύου κεντρικού τμήματος νησιού»