Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου η πίττα και Γ.Σ. του «ΚΟΡΑΗ»