Θεοφάνεια στο λιμάνι της Σμύρνης πρώτη φορά μετά τον ξεριζωμό του 1922