Θέμα χρόνου η προκήρυξη για την πρόσληψη 36 μόνιμων υπαλλήλων στο Δήμο Χίου