«Θα εγκριθεί η λειτουργία ακόμα τριών ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ στο νησί»