"Τετρακάβαλο" σε παπάκι, με δύο ενήλικες και δύο παιδια