«Τέλος στις φόλες με τη συνταγογράφηση φυτοφαρμάκων;»