«Τείχος απέναντι στην αλόγιστη σπατάλη χρημάτων που μαζεύει ο Δήμος μέσω των ανταποδοτικών»