Το TCG ISIN A589 στη Χίο, το «παιγνίδι» έχει αρχίσει…