Ταχυδρομικές θυρίδες σε Χαλκειός, Βερβεράτο και Δαφνώνα