“Τα Ρέστα” του Κ. Ταχτσή στην αυλή των οθωμανικών λουτρών στο Κάστρο