Τα πράσινα παπούτσια ίσως λύσουν το μυστήριο εξαφάνισης του 23χρονου φαντάρου