Τα πολιτιστικά Εργαστήρια ΟΜΗΡΕΙΟΥ εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2020