Συντονιστική: «Ο Μανδάλας σε ρόλο "λαγού" προτείνει το 18»