Συνέντευξη τύπου Ερμ. Φρεζούλη με ερωτήματα προς συνυποψηφίους Δημάρχους