"Συνεχίζουμε πιο δυνατοί", ανακοίνωση Αγωνιστικής Ενότητας Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου