«Συνεχίζει το "βόλεμα" των...δικών του ο Κάρμαντζης»