Συνάντηση Σχολείων από 7 χώρες με θέμα την Ειρήνη - Εμπειρίες μαθητών του ΕΠΑΛ Βροντάδου