Συνάντηση Α. Μιχαηλίδη με τη Διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χίου