Συνάντηση με κλιμάκιο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη δημιουργία Κτηνοτροφικού Πάρκου