Συνάντηση εθελοντικών οργανώσεων με στόχο την ενίσχυση του εθελοντικού κινήματος (VIDEO)