Συνάντηση Δημάρχου με εκπροσώπους της Aegean Airlines