ΣυμμαΧία Αξιών: Καλούμε τη δημοτική αρχή να πράξει το καθήκον της απέναντι στα σχολεία μας