Σύλληψη για καλλιέργεια, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών