Στον Υπουργό Υγείας ο Κ. Τριαντάφυλλος για το Σκυλίτσειο