Στο πλευρό των Χαλκούσων ο Σύνδεσμος Κληρικών Χίου