Στο πλευρό των διωκομένων Μ. Σκούφαλου & Γ. Αμπαζή που δικάζονται στις 30-4-2018