Στο λιμάνι των Μεστών τα φορτηγά πλοία από τις 15 Ιανουαρίου