Στο κόκκινο η λειτουργία του Κέντρου Πρόληψης στη Χίο