Στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων κατά της δομής το Δημοτικό Συμβούλιο