Στη Βουλή η Συντονιστική για την αντίθεση της Χίου στην υπεδρομή