Στη Χίο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Πανεπιστημίου Αιγαίου, Καθηγητής Στ. Θωμαδάκης