Στάση εργασίας στο Δήμο και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Δικαστήρια