Σταμάτης Κάρμαντζης, ο δεύτερος που ανακοινώνει υποψηφιότητα για τον Δήμο Χίου