Σεμινάριο για την πρόληψη του καπνίσματος στο σχολικό περιβάλλον