Σε αγγλική διαφημιστική εταιρία ο Κ. Γανιάρης με στόχο την Κίνα